search icon

Pretraži

Flexo štampa: Istraživanja i razvoj orijentisani na kupca

Flexo štampa doživela je revoluciju pre 14 godina kada su naučnici napravili novu tehnološku platformu, kontinuirano definišući pravac budućih inovacija. Prepoznata je važnost istraživanja i razvoja (R&D) u kreiranju revolucionarnih rešenja koja zadovoljavaju potrebe kupaca, čak i pre nego što to shvate.

Grafička industrija se fokusira na veliki razvoj, a ne na mala, sitna poboljšanja, verujući da istinska inovacija leži u rešavanju fundamentalnih izazova i problema. Ovaj pristup obezbeđuje isporuku gotovih proizvoda koji rade efikasno, i koji su od koristi i kompanijama i njihovim kupcima.

Da bi identifikovala obećavajuće tehnologije i proizvode, grafička industrija usklađuje svoja istraživanja sa ciljevima kompanije usmerenim na transformaciju flexo štampe. Procenom faktora kao što su tržišni potencijal, vreme razvoja i kompatibilnost sa osnovnim tehnologijama, kompanije se mogu fokusirati na ideje sa najvećim potencijalom i za sebe i za svoje kupce.

Jedan od najboljih primera ovog naprednog pristupa je KODAK FLEXCEL NX sistem. Korišćenjem tehnologije termalno osetljivog sloja (TIL), industrija je postigla veću preciznost u flexo procesu, što je bacilo potpuno novo svetlo na mogućnosti i potencijal flexo štampe.Izgradnja uspešnog tima za istraživanje i razvoj: sastojci za dugoročnu flexo inovaciju

Stvaranje uspešnog tima za istraživanje i razvoj zahteva pravu kombinaciju veština i stručnosti, sa članovima tima koji su posvećeni napredovanju kompanije. Od ključne je važnosti da hemičari, fizičari, inženjeri i arhitekte softvera rade zajedno, uz podršku kreativaca koji konstantno rade na novim idejama.

Liderstvo  igra vitalnu ulogu u vođenju tima, negovanju vizije i mašte koje pomažu da se pomeraju granice unutar ograničenja raspoloživih resursa.Od ideje do stvarnosti: Evaluacija napretka kroz 6 koraka

Grafička industrija koristi sistem od 6 koraka, u rasponu od nultog do šestog, za razvoj proizvoda. Ovaj sistem omogućava procenu napretka u više faza, osiguravajući da projekti ostanu na pravom putu.

Najzaslužniji aspekt rada u istraživanju i razvoju je upravo prisustvo ideje koja se transformiše iz laboratorije u proizvodnu skalu, koja na kraju postaje proizvod koji omogućava klijentima da razvijaju svoje poslovanje.Fokus se na efikasnosti štampanja, održivosti i stalnim inovacijama

U narednim godinama, grafička industrija će se fokusirati na efikasnost štampanja, isporučujući proizvode koji održavaju visoke standarde kvaliteta bez ugrožavanja održivosti. Kompanije imaju za cilj da smanje otpad i poboljšaju svoj ukupni otisak održivosti pomoću inovacija kao što je FLEXCEL NX Ultra rešenje za izradu ploča na bazi vode.

Inovaciono putovanje grafičke industrije osigurava da kupci ostvare najveći povrat na svoja ulaganja, pomažući im da ostvare i prevaziđu svoje ciljeve. Proaktivnost i usredsređenost na kupce omogućiće grafičkoj industriji da još više unapredi flexo štampu, prevaziđe nove izazove kao i da nastavi da zadovoljava zahteve kupaca.