search icon

Pretraži

prodct-image

PRO PROTECTO

Lubrikaciono ulje protiv abrazije, za štamparski verk u praznom hodu

Prednosti korišćenja BottcherPro Protecto premaza su brojne. Osim što štiti valjke od habanja i korozije, ovo sredstvo takođe poboljšava kvalitet štampe, smanjuje potrebu za čestim čišćenjem valjaka i produžava njihov vek trajanja. Takođe olakšava održavanje i čišćenje valjaka, što dovodi do smanjenja troškova održavanja.

pdf icon

Pro Protecto brošura

Odlična kompatibilnost sa gumenim valjcima

Sprečava veća habanja i pregrevanja površine valjka

Ostaje dugo na površini valjka nakon nanošenja

Produžava vek trajanja valjka

Nije štetan po štamparske ploče

Bez VOC

Primena
BottcherPro Protecto se ravnomerno nanosi flašom za pranje na površinu valjka za boju u verku sa praznim hodom. Može se dodati i tokom štampanja na mašini koja je u radu, ako je valjak dostupan.
Preporuka
Za primenu u novinskoj štampi BottcherPro Protecto sredstvo je potrebno ponovo dodati nakon 30.000 obrtaja.
Sertifikat
BottcherPro Protecto sredstvo je klasifikovano i označeno u skladu sa poslednjom verzijom EC - Directive 1999/45/EC