search icon

Pretraži

prodct-image

PREVENTIVNI SERVIS CTP

Najsigurniji način da svoj CTP uređaj održite u optimalnom stanju je preventivno servisiranje.

Ukoliko Vaš CTP uređaj radi stabilno, a Vi želite da tako i nastavi, najsigurnije je da ga jednom, do dva puta godišnje "pretrese" naš servisni tim. Pored podmazivanja, čišćenja i štelovanja uređaja, dobićete i procenu koje rezervne delove treba u dogledno vreme zameniti, a u slučaju da je mašina u "poodmaklom dobu", i savet da li je uskoro potrebna njena zamena.

Zamena potrošnog materijala

Slično kao i na automobilima, potrebna je periodična zamena potrošnog materijala, poput filtera za hladnjak, vakuum generatore i pumpe, i komprimovani vazduh, kao i filčanih klizača, vakuumskih kapica, sajli i slično.

Podmazivanje

Klizajuće i druge transportne površine se podmazuju mastima i silikonskim uljima propisanim od Kodaka, kako bi se predupredila pojava vibracija i oštećenje mehanike i elektronike.

Kontrola podsistema

Redovnom kontrolom rada svih podsistema mašine moguće je preduprediti probleme pravovremenom zamenom dotrajalih rezervnih delova. Ponudu za ove rezervne delove možete dobiti odmah posle obavljenog preventivnog servisa.

Saveti za nadogradnju i zamenu CTP sistema

Pojedine stare CTP sisteme je moguće nadograditi modernim rešenjima, čime se može produžiti rok njihove servisabilnosti. Nakon preventivnog servisa, možete dobiti savet za nadogradnju ili zamenu Vašeg starog CTP sistema.