search icon

Pretraži

prodct-image
prodct-image
prodct-image

PRINT CALIBRATION

Kalibrišite proces štampe i učinite ga pouzdanim. Standardizujte parametre i obezbedite ponovljivost.

Standardizacijom uslova štampe obezbedićete kraće vreme puštanja posla i veću sigurnost u radu. Manje zastoja, manje otpada, veća produktivnost. Početna tačka je definisanje standarda kome se teži, Fogra ili "custom". Za ovaj proces koristimo dugogodišnje iskustvo našeg tima na polju pripreme i štampe, a kao alate vrhunske merne uređaje (spektrofotometre) i softvere renomiranih proizvođača Techkon, CGS Publishing i dr.

Stabilnost

Proverite set-up mašine i definišite uslove štampe koji daju najbolji rezultat.

Standardizacija

Definišite interni standard i osnovu za kontrolu procesa. Proverite koliko odstupate od zadatih grafičkih standarda.

Kontola kvaliteta

Kontrolišite proces na osnovu standardnih vrednosti štampe. Gde ima kontrole, nema odstupanja

Opis
Postavljenja target uslova za svaki materijal za štampu Merenje linearnih tabaka i utvrđivanje standardnih uslova štampe (Density vrednosti i dr.) Izrada kalibracionih krivih za RIP stanicu Kontrola gotovih tabaka u pogledu uspostavljenog internog standarda
Usluga
Odnosi se na kalibraciju za max. 4 materijali, a ako ih ima više naplaćuje se dodatno