search icon

Pretraži

prodct-image
prodct-image
prodct-image

PROOF CALIBRATION

Predvidite štampu uz probni otisak veran originalu. Overen proof = overena štampa.

Kalibracija za inkjet probni otisak na osnovu željenog standarda (target ICC profil - Fogra ili "custom"). CGS ORIS softveri u kombinaciji sa CGS ORIS sertifikovanim podlogama za proof daće vam pouzdan i konstantan kvalitet. Skratite vreme puštanja posla, troškove boje i podloge. Eliminišite sve nedoumice u izgledu proizvoda pre puštanja u štampu. Učinite kupca zadovoljnim i konfornim.

Pouzdanost

Nije redak slučaj da kupac bude nezadovoljan prvim otiskom i da ga ne overi što, osim nezadovoljnog klijenta, izaziva i dodatne troškove u materijalu i vremenu, kao i kašnjenja u isporuci. Izbegnite sve ovo uz veoma razumnu i isplativu investiciju u probni otisak.

Ušteda

Ukoliko kupca učinite konfornim i pružite mu mogućnost overe probnog otiska pre štampe, omogućićete smanjenje raznih troškova overe štampe sa jedne strane, a sa druge eliminisaćete probleme i povećane troškove u boji i materijalima prilikom puštanja posla.

Preduslov za proof kalibraciju
Odštampan test čart na standadrnim uslovima štampe i/ili već gotov ICC profil izrađen na osnovu izmerenog odštampanog čarta
Opis
Merenje test čarta i izrada ICC profila Kalibracija inkjet proof sistema za simulaciju definisanog profila štampe Provera poklapanja proofa i štampe
Usluga
Odnosi se na kalibraciju za max. 4 materijali, a ako ih ima više naplaćuje se dodatno