search icon

Pretraži

prodct-image

FLEXCEL NX TIL

Medium za Kodak Flexcel NX sistem osvetljavanja. Revolucionarna formulacija materijala koja u kombinaciji sa NXH pločom daje vrhunski stabilnu ploču za štampu

Omogućava najveću rezoluciju u grafičkoj industriji. Zahteva 3 do 4 puta MANJE energije za sliku nego LAMS sloj (crna maska kod običnih digitalnih polimernih ploča) Koristi tehnologiju višestrukog tankoslojnog premaza na PET-u kako bi omogućio potpuno čistu, oštru i konzistentnu termičku ablaciju za savršenu masku.

pdf icon

Thermal Imaging Layer Brochure