search icon

Pretraži

prodct-image

Kodak 400 xLo Plate Solution + Replenisher

Smanjite potrošnju razvijača i otpad za reciklažu uz pomoć Kodak 400 xLo Plate Solutiona za Kodak XD ploče

Sa Kodak 400 xLo sistemom za razvijanje termalnih ploča, možete doživeti sve dokazane prednosti Electra XD ploče sa niskom potrošnjom razvijača i generisanjem manje otpada koji se reciklira, produženim ciklusom razvijača tokom kojeg se zahteva manje intervencija — sve to bez potrebe da kupujete novu razvijačicu. Kodak 400 xLo sistem za razvijanje može vam uštedeti vreme i novac dok doprinosi ostvarivanju vaših ciljeva o održivosti.

Niska potrošnja razvijača

Razvijte do 18 kvadratnih metara Electra XD termalnih ploča sa samo jednim litrom Kodak xLo 400 sistema za razvijanje.

Mala količina otpada

Sa niskom potrošnjom razvijača pod ruku ide i mala količina otpada koji se mora reciklirati u skladu sa ekološkim propisima.

Produženi ciklus razvijanja

Razvijajte Kodak Electra XD ploče i do 15 nedelja pre potrebe za pranjem i zamenom razvijača.

Životni vek razvijača:
12-15 nedelja.
Zamena filtera od 10 mikrona
Na 3000 kvadratnih metara.
Potrošnja razvijača
Do 18 kvadratnih metara za jedan litar utrošenog razvijača.