search icon

Pretraži

prodct-image

DOT GAIN KRIVA

Jednobojan test linerane forme, merenje i određivanje prirasta u štampi i komenzacione krive

Mnogi problemi u flexo štampi posledica su neadekvatne kompenzacione krive, a da se na to ne obraća pažnja. Naime, vrlo često je prvi otisak taman, bez kontrasta i apsolutno neprihvatljiv za štampu. Kada se ovaj problem javi teško je utvrditi da li potiče od originalnog dizajna, pripreme i izrade klišea ili set-upa za štampu.

Pouzdanost

Definišite uslove štampe kao temelj za uspešan proces. Oslonite se na naše znanje i iskustvo.

Standardizacija

Određivanje kalibracione krive je temelj za dalje korake ka standardizaciji uslova štampe što dalje vodi ka povećanju produktivnosi i profitabilnosti.

Konsalting

Iskoristite priliku da uz našu pomoć steknete znanja kako sami da pristupate karakterizaciji vašeg procesa i stvaranju uslova za uspešnu štampu.

Korak 1
Štampa linerne forme na jednoj ili više procesnih boja
Korak 2
Merenje prirasta u štampi i određivanje kompenzacione krive u formi koju zahteva RIP stanica
Korak 3
Opciono se može ponoviti jednobojan test sa primenjenom komenzacionom krivom na RIP stanici. Napomena: Za svaki set-up mašine boja/podloga/anilox radi se posebna dot gain kriva.