search icon

Pretraži

prodct-image

ŠTAMPARSKI SLIVOVI

Pouzdani štamparski valjci za montažu klišea za štampu

Ovi štamparski slivovi konfigurisani su kao troslojni ili četvoroslojni sistemi. Tanki zidovi slivova sastoje se od baze sliva, kompresibilnog srednjeg sloja i tvrdog površinskog sloja. Baza sliva odgovara štampajućem slivu koji se uspešno koristi već dugi niz godina. Kompresibilni sloj u sredini, omogućava širenje sliva prilikom montiranja i skidanja sa osovine za montažu, bez da se ono prenese na gornji sloj i montirani kliše. Na taj način kliše i duplofan ostaju netaknuti montiranjem na vazdušne cilindre tj. nema opasnosti da dođe do rastezanja i podizanja klišea i duplofana. Čvrst površinski sloj je izdržljiv vrlo otporan na tragove zasecanja prilikom montiranja duplofan trake. Na taj način ima dug rok upotrebe čak i u slučaju vrlo frekventnog korišćenja.