search icon

Pretraži

prodct-image

PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Prilagođavanje fajlova različitim tehnikama štampe uključujući kolornu korekciju. Pouzdano uz povoljne rokove

Za pripremu koristimo vrhunske pre-press softvere i znanje i iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u sektoru dizajna, pripreme i štampe.

Pouzdanost

Pravilno pripremljen fajl za štampu predstvlja osnovu stabilnog procesa štampe, bez zastoja i izbacivanja poslova iz mašine.

Smanjenje troškova

Ako originalan dizajn nije pripremljen za tehničke zahteve procesa štampe neizbežni su problemi tokom puštanja posla i povećani troškovi boja i materijala, a često dolazi i do toga da kupac ne overi prvi otisak čime se gubi njegovo poverenje. Iz tog razloga ulaganja u pripremu za štampu su sasvim opravdana i isplativa.

Uputstvo za prijem fajlova
Vektorski fajl: Otvoren fajl u Ai ili PDF formatu isključivo u CMYK kolornom modu. Tekstove pretvoriti u krive ili proslediti korišćene fontove. Rasterski fajl: Otvoren fajl (u slojevima) u PSD, ili TIFF formatu. Minimalna rezolucija 300dpi, CMYK mod. Pantone boje definisati originalnim nazivom. Sve bitmape je potrebno embedovati i proslediti ih zasebno uz vektorski fajl. Ukoliko za željeni izgled postoji uzorak štampe ili probni otisak, obavezno ih dostaviti pre pripreme.
Kolorna korekcija
Obrada slike u skladu sa tehničkim zahtevima i raspoloživim ICC profilima
Izrada kontrolnog fajla
Kontrolni fajl koji se šalje na tražene mejl adrese u sebi sadrži sledeće informacije: a) definisan i kotiran rasklop ambalaže b) odgovarajuće idejno rešenje sa kolornom korekcijom c) legendu na kojoj je definisan broj i oznaka boja urađeno prepuštanje i usklađivanje dizajna prema tehničkim mogućnostima štamparije, definisana odgovornost prilikom overe fajla.