search icon

Pretraži

prodct-image

FOUNT S 3010+

Pufer za alkoholno vlaženje

Aditiv sredstvu za vlaženje koji se upotrebvljava u tabačnoj i rotacionoj ofset štampi. Poseduje veoma stabilan balans boja/voda. Odličan za brzo pokretanje štamparske mašine i stabilan proces štampe velikih tiraža. Pouzdano, komercijalno rešenje, potvrđeno na svim priznatim štamparskim mašinama.

pdf icon

Fount S-3010+ brošura

Aditivno sredstvo sistemu za vlaženje koje se upotrebljava u tabačnoj i rotacionoj štampi

Veoma stabilan balans boja/voda

Redukovana mogućnost ispiranja boje vodom sa štamparskih površina, čime su omogućene veće gustine nanosa boje tokom štampe

Brzo pokretanje štamparske mašine i stabilan proces štampe velikih tiraža

Za konvencionalne i kontinualne sisteme za vlaženje

Redukuje količine taloženja kalcijuma na valjcima za boju

Pogodan za UV, hibridne i specijalne boje koje sadrže metalne pigmente

Korozivno inhibiniran

Efikasan u zaštiti štamparskih ploča tokom stajanja mašine

Standardno doziranje
2 - 3 % za redukciju IPA 6 - 8 %
pH vrednost
4,8 - 5,0 (zavisno od tvrdoće vode)
Tvrdoća vode
5 - 20° dH
Rad sa CTP pločama
Kompatibilan sa CTP pločama
Povećana provodljivost po % ulaza
390 μS/cm
Gustina
1.10 (kg/l)
Preduslov
Pre upotrebe Fount s 3010+ sredstva, sistem za vlaženje mora biti potpuno ispražnjen i temeljno očišćen, najbolje sa BottcherPro Hydroclean sredstvom
Preporuka
Koristiti sredstvo BottcherPro Calcit za demineralizaciju tvrde/meke vode po potrebi
Sertifikat
Fount S 3010+ je klasifikovan u skladu sa EC-Directive 199/45/EC