search icon

Pretraži

prodct-image

PACKZ

Najpopularniji editor izvornih PDF dokumenata

PackZ je profesionalni softver za uređivanje pdf fajlova i njihovu pripremu za štampu. Potpuno je prilagođen izvornom pdf-u koji je jedini standardni format za razmenu fajlova u grafičkoj industriji. Ovaj program ima svestran set funkcija, prilagođenih za pripremu za štampu, koje daju dizajn i fajl koji je spreman za sve moguće procese štampe. PackZ radi i na Windows i na Mac OS operativnim sistemima. PackZ koristi celokupnu snagu hardvera. 64-vorobitni višeprocesorni kompjuteri omogućavaju PackZ-u da radi sa kompleksnim dizajnima i pregledava više fajlova istovremeno. Sjajna stvar, koja može dosta da pomogne je snimanje fajla sa celokupnom istorijom radnji. Da, to znači da ponovnim otvaranjem ovog fajla u PackZ-u možemo da se vratimo nam sam početak rada.

pdf icon

PACKZ Brochure