search icon

Pretraži

prodct-image

DITR MATTE FILM

Digitalni film visokog kvaliteta, idealan za izradu analognih flexo i offset ploča.

DITR film je dizajniran za izradu analognih flexo ploča, tečne fotopolimere i analogne offset aplikacije. Njegova jedinstvena crna maska uklanja se termalnim ablativnim osvetljavanjem pomoću infracrvenog laserskog izvora. Osvetljavanjem na KODAK FLEXCEL NX CTP-u, DITR film pruža oštru reprodukciju slike visokog kontrasta sa izuzetnom jasnoćom.

pdf icon

DITR Film Brochure