search icon

Pretraži

prodct-image
prodct-image

DIRECT TO SUBSTRATE

Štampa probnih otisaka na originalnim podlogama za štampu. Idealan sistem za podloge kao što su kartoni i šrink slivovi

Konfiguraciju ovog sistema čine: Softver ORIS FLEXPACK + Mutoh ValueJet 628 MP, digitalni piezo inkjet štampač, posebno razvijen za zahteve i potrebe industrije ambalaže. Ovo rešenje je pravi proboj za industriju, jer omogućava “Direct-to-Substrate-Proofing”, tj. štampanje na originalnim podlogama, što mnogi kupci godinama traže. Ukoliko bi kupac overavao probni otisak na originalnoj podlozi i on se dalje koristio kao etalon u štampi, nesumnjivo bi ceo proces bio mnogo sigurniji, jeftiniji i komforniji za sve učesnike.

pdf icon

System Brochure (ORIS Flex Pack software + Mutoh printer)

pdf icon

ORIS Flex Pack Brochure

Pouzdanost

Probni otisak na originalnom materijalu za štampu, kolorno tačan je najpouzdaniji etalon za overu buduće štampe i kao takav garant uspešnom prvom otisku na mašini za štampu.

Tačnost

Na osnovu izrađenih maketa ambalažnih pakovanja kolorno identičnih budućim štampanim originalima, moguće je donositi pouzdane odluke u procesu proizvodnje i sprečiti eventualne greške i troškove.

Konkurentnost

Mogućnost da se klijentu ponudi probni otisak na originalnom materijalu daje vam izvesnu prednost i izdvaja vas na tržištu, a u nekim slučajevima može biti presudno za dobijanje posla (ino poslovi i sl.)

Štampač
Mutoh VJ-628MP
Softver
FLEX PACK Base Software for Mutoh VJ printers