search icon

Pretraži

prodct-image

Electra MAX Plate Solution

Kodak 600 xLo Plate Solution - sistem za razvijanje Kodak Electra MAX ploča sa niskom potrošnjom i dugim trajanjem ciklusa razvijanja

Prava održiva rešenja su ona koja smanjuju negativni uticaj na ekologiju i troškove, istovremeno održavajući visoku produkciju. Sa konkurentnim dužinama ciklusa razvijanja, niskom potrošnjom razvijača i bez potrebe za skupim novim razvijačicama, Electra MAX ploče pomažu štamparima da smanje troškove razvijanja i odlaganja otpada.

Niska potrošnja razviajča

Kodak Electra MAX Plate Solution omogućuje nisku potrošnju razvijača, koji pritom ne pravi talog u razvijačici.

Niska cena odlaganja otpada

Niska potrošnja razvijača ide pod ruku sa malom količinom otpada koji se mora reciklirati u skladu sa ekološkim propisima.

Dugi ciklus razvijača

Kodak Electra MAX ima dugačak ciklus između dva pranja razvijačice, što štedi vreme i količinu otpadnog razvijača.

Trajanje ciklusa razvijača
12-15 nedelja
Potrošnja razvijača
Do 18 kvadratnih metara razvijenih ploča po litri potrošenog razvijača.
Zamena filtera od 10 mikrona
Na 5000 kvadratnih metara.