search icon

Pretraži

prodct-image

IPA 99,7%

alkohol-ipa

Upotrebljava se kao dodatak sistemu za vlaženje radi smanjivanja površinskog napona i time boljeg vlaženja površine štamparske ploče i balansiranja rastvora za vlaženje

pdf icon

IPA brošura

Meša se sa vodom i organskim rastvaračima.

Lako se skladišti

U sastavu ne sadrži teške metale, hlor ili policiklična aromatična jedinjenja

Čistoća
99,7 % m/m
Gustina sredstva
na temperaturi od 20° 784-787 kg/m³
Procenat vode
0,1 % m/m
Tačka ključanja
82°C - 84°C
Index prelamanja na 20°C
1,376 - 1,378