search icon

Pretraži

prodct-image

TOP RAINBOW

Guma sa veoma širokim spektrom primene. Predviđena za rad sa konvencional- nim i UV bojama.

Dizajnirana za korišćenje u štampi na papiru, kartonu, metalu, na premaznim i nepremaznim podlogama, u alkoholnoj, alkoholno redukovanoj ili bezalkoholnoj štampi. Ojačana površina odlično podnosi prekomerne pritiske nastale udarom duplih ili presavijenih tabaka. Predviđena za rad sa konvencio- nalnim i UV bojama.

pdf icon

TOP Rainbow brošura