search icon

Pretraži

prodct-image
prodct-image
prodct-image

SONORA XTRA

Vrhunska procesless ploča odličnih performansi. Produkt Kodakove napredne tehnologije process free - bez razvijanja. Odmah nakon osvetljavanja ploča ide na štamparsku mašinu, bez međukoraka za razvijanje. Ova ploča štedi i smanjuje otpad, a performanse su joj iste ili bolje od klasično razvijenih ploča.

Najbolja procesless ploča upravo je postala još bolja KODAK SONORA XTRA ploče prevazilaze ograničenja drugih procesless ploča. Na sve prednosti koje pruža sama izrada procesless ploča dodaju se veće brzine osvetljavanja, bolji kontrast slike, otpornost na grebanje i generalno veća robusnost pri rukovanju. SONORA XTRA ploče unose revoluciju u vaš proces štampanja.

pdf icon

Sonora XTRA brošura

XTRA PREGLEDNA

SONORA XTRA ploča ima pojačan kontrast osvetljene slike – 3 puta jači nego prethodna generacija SONORA X ploča. Veoma lako se uočavaju i najsitniji detalji na ploči.

XTRA BRZA

Dovoljno brza i za najnovije CTP osvetljivače, SONORA XTRA ploča omugućava da izvučete više iz postojeće opreme, ili možete nadograditi postojeći CTP na veću brzinu i krenuti u štampu još brže.

XTRA IZDRŽLJIVA

Čvršći substrat i izdržljivija šihta čine SONORA XTRA ploču dovoljno robusnom za rad u bilo kom štamparskom okruženju. Zahvaljujući poboljšanoj otpornosti na ogrebotine i druge tragove ručne manipulacije, zastoji u štampi su svedeni na minimum.

XTRA TIRAŽNA

SONORA XTRA ploča zadovoljava potrebe većine štampara koji trenutno koriste klasične ploče sa razvijanjem, bez pečenja ploča. Dostiže tiraže do 400.000 otisaka na rotacijama, 250.000 otiska na tabačnim mašinama, i 100.000 otisaka pri štampi aplikacija UV bojama.

MANJE OTPADA – VEĆA UŠTEDA

Kodakova na terenu potvrđena „process free“ tehnologija prosto eliminiše korak razvijanja ploče u razvijačici – dakle, nema ni utrošene vode, energije, hemije, niti prisutne nestabilnosti koja je prirodna za sam proces razvijanja – a sve to bez žrtvovanja performansi i odlika koje se očekuju da ima jedna ofset ploča u štampi. Pri samoj štampi, brzo se uvide još veće uštede jer nema zastoja štampe koji su ranije nastajali usled defekata na pločama, a zbog nestabilnosti samog procesa razvijanja.

BUDITE NEKO KO BRINE O OKOLINI

Budite primer svojim klijentima i svom okruženju kao neko ko zaista brine o okolini koristeći SONORA Process Free - ploče kojima ne treba razvijanje.

• Nema više hemije za razvijanje, zajedno sa njenim odlaganjem, rukovanjem i otpremanjem.

• Nema više onih kubika vode utrošenih za ispiranje ploča u razvijačici, za zamešavanje koncentrovanih razvijača, niti za pranje i čišćenje same razvijačice.

• Nema više utrošene energije za rad razvijačice.

• Nema više otpada u samoj štampi koji je nastajao usled defekata na pločama zbog razvijanja. Brži ulazak u štampu i veća stabilnost tačke takođe smanjuju količinu otpada u štampi.

PLOČA
Neablativna – bez prašenja, termalna, negativ ploča (osvetljavaju se štampajući elementi), bez razvijanja u razvijačici. Nema potrebe za usisivačem kod CTP osvetljavnja.
PRIMENA
Visoko kvalitetna, visoko tiražna ploča za tabačnu, ambalažnu i rotacionu štampu uz mogućnost kvalitetne štampe UV bojama. SONORA XTRA ploča za novinsku štampu: štampanje novinskih i coldset publikacija.
SPEKTRALNA OSETLJIVOST
800 – 850 nm
POTREBNA ENERGIJA LASERA
90 do 120 mJ/cm2 u zavisnosti od CTP osvetljivača. Pruža maksimalnu produktivnost na većini komercijalnih CTP osvetljivača.
REZOLUCIJA
1 do 99% na 200 lpi. Moguće je osvetljavati i na 450 lpi, zavisno od mogućnosti CTP osvetljivača.
USLOVI OSVETLJENJA - BEZBEDNO RUKOVANJE PLOČAMA
Dnevno (belo svetlo)
Do 2 sata
C20 (UV Cut) svetlo
Do 16 sati
G-10 (žuto) svetlo
Do 48 sati
Granica sigurnosti osvetljenja
Do 400 Lux-a
TIRAŽNOST*
Rotaciona štampa
Do 400,000 otisaka
Tabačna štampa
Do 250,000 otisaka
Ambalažna štampa (bez UV boja)
Do 100,000 otisaka
Štampa UV aplikacija
Do 100,000 otisaka
*Tiražnost zavisi od rezolucije osvetljavanja, stanja št. mašine i št. hemije koja se koristi, kao i stanja št. boje i papira.