search icon

Pretraži

prodct-image

VALJCI ZA IPA REDUKOVANU ŠTAMPU

Veoma dobra i ujednačena svojstva vlaženja sa IPA redukovanom štampom, dobro emulgovanje boje i vode. Stabilan proces štampanja. Smanjena makulatura na početku štampanja. Brz ulazak u štampu, odlično naleganje boje na tabaku.

pdf icon

IPA reduced printing brošura