search icon

Pretraži

prodct-image
prodct-image
prodct-image

TECHKON SPECTRODENS

Denzitometar i Spektrofotometar u jednom uređaju za ultraprecizna merenja kroz ceo proces štampe

Ovaj nagrađivani uređaj, istovremeno i robustan i lagan elegantno se može kotrljati preko vrha štampanog uzorka zahvaljujući točkićima na dnu. Dobio je poverenje profesionalaca za upravljanje bojama, od njihove formulacije preko pripreme za štampu do same štampe. Možete ga koristiti u laboratoriji za verifikaciju recepture boje, za merenje probnih otisaka u odeljenju pripreme za štampu, kao i za merenja prilikom puštanja poslova u štampi i kontrolu kvaliteta u toku štampe.

pdf icon

Techkon SpectroDens Brochure

Tačnost

Spektralni senzor ultra visoke definicije u ovom uređaju za merenje boja uzorkuje boju u koracima od približno 3nm (od 400-700nm) obezbeđujući spektralnu karakterizaciju veće rezolucije u poređenju sa drugim denzitometrima, spektrofotometrima ili spektrodenzitometrima u boji. Nacionalni institut za standarde i tehnologiju, kalibracije obezbeđuju tačnost merenja i saglasnost sa drugim proizvođačima instrumenata.

Pouzdanost

Bez pokretnih delova i spektralnog motora u čvrstom stanju, SpectroDens pruža nenadmašnu i dokazanu pouzdanost podržanu 2 godine garancije. Fizička dugmad omogućavaju rukovaocu da prelazi između režima instrumenta vrlo lako, u toku štampanja i kontrole, za razliku od touch screenova čija osetljivost može biti problem.

Spot i Scan merenje

Precizni točkići na donjoj strani SpectroDens -a e omogućavaju ovom elegantnom ručnom instrumentu da se efikasno kotrlja i omogućava se brzo prebacivanje napred i nazad sa merenja na tački i skeniranja cele trake u boji. Nema dodatne investicije u pribor za skeniranje.

Besplatan softver

Uz uređaj besplatno dolazi Spectro Connect kolorni softver za kreiranje i editovanje kolornih biblioteka, upoređivanje referenci i uzoraka, snimanje etalona i sl. Softver je vrlo prilagođen korisnicima i lak za korišćenje

SpectroDens Basic
Denzitometrijska merenja: CMYK Density, Dot area, Dotgain, Print curve, Print contrast, Gray and color balance, Ink trapping,...
SpectroDens Advanced
Denzitometrijska i Kolorimetrijska merenja. Sve funkcije kao i Basic plus: CIE L*a*b*, ΔE*a*b*, CIE L*C*h*ab, CIE XYZ, CIE color circle, ΔE*cmc, ΔE*CIE94, ΔE*CIE2000, Inkcheck,...
SpectroDens Premium
Iste funkcije kao Basic i Advanced plus: Ugra/Fogra media wedge evaulacija, ISO-Check: Color control according to ISO 12647, Metamery index, Pass/fail tolerance, Opacity, OBA-Check
Software
SpectroConnect requires Windows 7, 8 or 10