search icon

Pretraži

SQUARESPOT IMAGING TECHNOLOGY

Savršen sistem osvetljavanja u nesavršenom svetu

KODAK SQUARESPOT Imaging Technology je Kodak-ova nagrađivana tehnologija termalnog osvetljavanja, dostupna samo sa KODAK CTP osvetljivačima.

SQUARESPOT tehnologija omogućava štamparima da osvetle ploče sa najvišim nivoom tačnosti, stabilnosti i pouzdanosti, dok automatski kompenzuju uticaje okruženja i realne produkcije kao što su varijacije temperature, slabljenje lasera ili starost hemije za razvijanje.

10.000 dpi za komercijalnu štampu, 5.000 dpi za štampanje novina

KODAK SQUARESPOT Imaging Technology je Kodakova nagrađivana tehnologija termalnog osvetljavanja, dostupna samo u KODAK CTP osvetljivačima. SQUARESPOT tehnologija omogućava štamparima da dostignu viši nivo stabilnosti, tačnosti i pouzdanosti u procesu štampe.

 

Tehnologija SQUARESPOT minimizira uticaj fluktuacija parametara  tokom životnog ciklusa razvijača održavajući rasterske tačke unutar proizvodnih tolerancija od +/-2%.

Contact form copy