search icon

Pretraži

prodct-image

FOGRA PRESS

Uvođenje Fogra standarda za proces štampe

Kao partner Fogra instituta ovlašćeni smo za sprovođenje Fogra standardizacije vaših procesa štampe. Investirajte u budućnost.

Konkurentnost

Kao vlasnik internacionalno priznatog Fogra sertifikata, budite korak ispred konkurencije. Aplicirajte za zahtevnije izvozne poslove.

Pouzdanost

Standardizacija procesa štampe je temelj njegove stabilnosti. Smanjite zastoje i troškove na minimum.

Konsalting

Povezivanjem sa našim stručnim timom i Fogra institutom dolazite na izvor važnih informacija o unapređenjima grafičkih procesa i trenutnim trendovima i kako da ih primenite u vašim proizvodnim uslovima.

Reklama

Kao vlasnik Fogra standarda dobijate pečat, Seal of approval, koji možete istaći na različitim mestima, a ime vaše kompanije naći će se i na sajtu Fogre.

Konsultacija
Objašnjavanje koraka u standardizaciji, uslova i procedura koje treba ispoštovati i utvrđivanje termina testiranja
Slanje fajlova
Štampariji se dostavljaju fajlovi dve nedelje pre početka testiranja
Testiranje
Priprema štampe: Pre-flight ulaznih fajlova i popunjavanje izveštaja u formi check liste. Postupak kolorne konverzije slika i reprodukciju boja, izrada PDF/x-1 i štampanje 2 prufa sa čekiranim Media Wedge-om; sve to praćeno odgovarajućom dokumentacijom. Štampa: Samo jedna mašina od jedne vrste (1 tabačna i 1 rotaciona). Samo jedna vrsta papira (PS1 ili PS5 za tabačni). Štampa treba da bude celom površinom formata. Uzimamo oko 10 „OK tabaka“ koje štampar smatra da su dobre i sa referentnim vrednostima.
Slanje uzoraka
Popunjena potrebna dokumentacija zajedno sa uzorcima šalje se na adresu Fogre
Uspešno završen test
Klijent postaje ponosan vlasnik Fogra sertifikata tj. vlasnik „seal of approval“ pečata izdatog od strane Grafikuma kao Fogra partnera.