search icon

Pretraži

Kodak sonora
process free plates

Printing tehnologije koje brinu o životnoj sredini i troškovima

UNAPREĐENJE ODRŽIVOSTI SA KODAK SONORA PLOČAMA

Pored vidljivih eleminišite i značajne troškove koji se ne vide

Da bi ostali konkurentni, štampari danas moraju optimizovati svoje procese proizvodnje štampe.

Dobra vest je da postoji mnogo alata na raspolaganju za racionalizaciju procesa i smanjenje troškova.

Takva je KODAK SONORA Process Free ploča

SONORA ploče omogućavaju štamparima da pojednostave operaciju, što smanjuje otpad i varijabilnost. Vidljive uštede, kao npr uklanjanje potrošnog materijala za obradu iz pripreme za štampu, su značajni, ali ima mnogo troškova koji se ne vide, a mogu da se efikasno eliminišu.

Hiljade štampara je već iskusilo koristi od značajnih ušteda prelaskom sa konvencionalno razvijenih ploča na SONORA ploče.

  • Uštede u pripremi za štampu – vidljive uštede i mogućnosti za dodatnu vrednost
  • Uštede u štampi – skrivene ušteda – one manje očigledne, ali ne manje važne, uštede

Racionalizacija pripreme za štampu


Rezultat prelaska na SONORA ploče   

Direktne uštede   

Nema razvijača i finišera   

Nema troškova razvijača i gume   

Smanjene komunalije   

Nema vode za ispiranje i struje za procesor   

Smanjen otpad   

Nema troškova odlaganja za hemijski otpad   

Nema održavanja procesora   

Nema ugovora o servisu   
KODAK SONORA

GREEN TECH PROIZVODI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.